Visselblåsarfunktion

Som ett bolag inom Ernströmgruppen är det viktigt för oss att garantera att alla våra medarbetare arbetar i en säker, trygg, rättvis och transparent miljö. Vi uppmuntrar därför anställda, kunder, leverantörer, affärspartners och andra intressenter att rapportera misstänka tjänstefel och/eller misstänkt felaktiga händelser till vår visselblåsarfunktion.

Tillsammans med Whistleblowing Solutions AB har Ernströmgruppen implementerat en visselblåsarfunktion (Whistlelink), där anonyma visselblåsarrapporter kan lämnas.

ernstromgruppen.whistlelink.com hittar du all relevant information om hur man rapporterar och hur ärendet kommer att hanteras. Det är upp till dig hur mycket information du vill lämna och du garanteras anonymitet under hela processen. Länken går även att nå vi Ernströmsgruppens hemsida. Alla inkomna ärenden hanteras omgående av företaget Whistleblowing Solutions som agerar extern mottagare för Ernströmsgruppens visselblåsarfunktion.

Alla anmälningar får ett unikt ärendenummer samt en verifieringskod. Dessa uppgifter ska användas för att skicka in kompletterande uppgifter eller få återkoppling i ärendet, vilket kommer ske senast 90 dagar efter mottagandet. Whistleblowing Solutions genomför en första bedömning av ärendet för att avgöra om det är av sådan karaktär att det kan hanteras i visselblåsarfunktionen.

som tidigare nämnt behandlas alla rapporter konfidentiellt och visselblåsaren är helt anonym genom hela processen.

Vill du anmäla en felaktig händelse?

https://ernstromgruppen.whistlelink.com/