Produkter

Från idé till färdig lösning

Vi arbetar i huvudsak som produkt- och systemleverantör av el-utrustningar – med konstruktion och tillverkning av produkter inom

  • Automatikutrustningar
  • Centraler
  • Lågspänningsställverk

Våra kunder finns främst bland entreprenörer inom el-, styr- och automationsteknik, men vi arbetar även direkt med t.ex. kommunala energibolag, el-konsulter och med industrin. 

Vi är fabrikatsobundna och kan därför alltid erbjuda den bästa lösningen till våra kunder. Våra samarbetspartners och leverantörer har marknadens bästa produkter och en hög servicegrad, precis som vi själva.

Att all kompetens inom så väl automatikutrustningar som el-centraler och lågspänningsställverk finns samlad under ett och samma tak är en av våra styrkor. Informationsvägarna är korta och erfarenhetsutbytet nära – vi drar ständigt nytta av kunskap från våra olika kompetensområden när vi konstruerar nya produkter och lösningar.

Vi kan också bistå med konsultation inom el-tekniska frågor och åta oss uppdrag med varierande omfattning. Antingen ni kommer till oss med tydliga önskemål och en färdig konstruktion – eller bara har utkastet till en idé. Vi tar vid där Ni önskar och arbetar fram en färdig produkt.

Egenkontroll

Vi på Trans El Matic är måna om att alltid leverera produkter med bra kvalitet. Därför är det viktigt att vi för varje produkt vi tillverkar, följer vårt egenkontrollprogram. Innan leverans genomgår dessutom alla produkter en noggrann slutkontroll, vilken dokumenteras i separat provningsprotokoll enligt vårt kvalitetssystem. Detta möjliggör spårning vid framtida förändringar, eller liknande.