Om oss

Om oss

Vår målsättning är att ständigt söka innovativa och effektiva lösningar till våra kunder. Vi strävar oavbrutet efter att fördjupa vår kompetens och effektivisera produktionen. Våra styrkor ligger framför allt i en samlad gedigen kompetens, ett personligt bemötande, vår höga kvalitet och våra korta leveranstider. Snabba leveranser får dock aldrig resultera i ett sämre resultat. Vi ska alltid tillhandahålla hög kvalitet – till rätt pris!

Teknisk problemlösare

Elteknisk problemlösning är något av vår specialitet, vi värnar om att alltid hålla en hög servicegrad och en nära personlig relation till våra kunder. Vår strävan är att du inte har mer än en kontaktperson på vägen från första kontakten till godkänd leverans! Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015 och arbetar aktivt med kompetensutveckling av all personal. Våra produkter är självfallet CE-märkta, vi följer gällande föreskrifter och ställer höga krav på elsäkerhet och spårbarhet, och att allt slutprovas innan det godkänns för leverans.

Trans El Matic grundades 1979 och har sedan dess vuxit till dagens verksamhet med ett 30-tal anställda. Vi finns sedan början av 90-talet på Haga i Jönköping.

Nelkab

Trans El Matic förvärvade under 2020 NELKAB (Nässjö Elkonstruktion AB) med produktion i Nässjö. Verksamheten i NELKAB har succesivt förts över till Trans El Matic och sedan 2023-01-01 är den helt integrerad.

Ernströmsgruppen

Ernströmgruppen är ett privatägt industrikonglomerat som förvärvar och utvecklar välskötta företag inom framtidsnischer. Bolaget verkar för att skapa värde och vara en positiv kraft inom miljö, hållbarhet och digitalisering för nordiska bolag – över generationer. Ernströmgruppens affärsmodell, ”Samlad Entreprenörskraft“, bygger på fyra generationers erfarenheter av att kombinera det bästa från småföretagandet; entreprenörsanda, engagemang, och effektiva beslutsvägar, med det bästa från storföretagandet, såsom finansiell stabilitet, struktur och erfarenhetsutbyte.

Bolagets verksamheter spänner över allt från marinsäkerhetsutrustning, teknikhandel, till leverans av komponenter och tjänster för energieffektivisering av industrier och fastigheter. Ernströmgruppen består idag av 35+ företag med en total omsättning runt 4 miljarder SEK och har över 1000 anställda i Norden och Baltikum. Läs mer på Ernströmsguppens hemsida.