Hållbarhet

För oss innebär hållbarhet att skapa en hållbar framtid för kommande generationer. Därför är vi måna om både den sociala och ekologiska hållbarheten vid leverans av våra produkter.

Den senaste investeringen när det kommer till den ekologisk hållbarheten är vår nya Elbil. Utöver det tycker vi det är viktigt att källsortera för att minimera påverkan på miljön. Tillsammans fortsätter vi vårt arbete för att bidra till en hållbar utveckling, även i framtiden.

Utöver den ekologiska hållbarheten så är den sociala hållbarheten en nyckel till en bra framtid. Vi på Trans El Matic är måna om vår personal, deras hälsa och gemenskap. En god personalhälsa skapar en hållbar framtid, med hållbara produkter.